Quotation marks 


Een geïllustreerde typografische poster waarin aanhalingstekens de hoofdrol spelen, leestekens zijn niet alleen tekens op papier maar worden ook als handgebaren gebruikt, deze poster laat dat zien.

Tuesday Oct 5 2021